نمایش دادن همه 31 نتیجه

مشاهده فیلترها

کنسرو لوبیا با قارچ زشک ( )

۱۰۵,۰۰۰ ریال ۸۴,۴۰۰ ریال

کنسرو نخود فرنگی کلید دار اروم آدا(440 گرم)

۹۹,۵۰۰ ریال ۸۷,۵۰۰ ریال

کنسرو بادمجان کلیددار یک و یک (365 گرم)

۱۱۶,۰۰۰ ریال ۹۹,۸۰۰ ریال

کنسرو لوبیا با قارچ دلپذیر (400 گرم )

۱۱۰,۰۰۰ ریال ۸۷,۵۰۰ ریال

کنسرو ذرت شیرین بهروز (410 گرم)

۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱۱۲,۸۰۰ ریال

کنسرو ذرت شیرین شهدین(350 گرم)

۴۴,۰۰۰ ریال ۳۴,۹۰۰ ریال

کنسرو لوبیا چیتی یک و یک (400 گرم)

۱۱۴,۰۰۰ ریال ۹۴,۸۰۰ ریال

کنسرو ذرت حسنی(380 گرم)

۴۵,۵۰۰ ریال ۴۱,۰۰۰ ریال

کنسرو لوبیا چیتی با سس مهرام (400 گرم)

۱۰۵,۰۰۰ ریال ۷۳,۳۰۰ ریال

کنسرو نخود فرنگی دلپذیر (400 گرم )

۱۱۰,۰۰۰ ریال ۸۶,۹۰۰ ریال

کنسرو نخود سبز یک و یک ( )

۱۱۵,۰۰۰ ریال ۹۵,۷۰۰ ریال

کنسرو مایه ماکارونی با سویا و قارچ یک و یک (380 گرم)

۱۲۷,۰۰۰ ریال ۱۱۲,۴۰۰ ریال

کنسرو لوبیا قارچ تک

۵۵,۵۰۰ ریال ۴۹,۷۰۰ ریال

کنسرو نخود آبگوشتی کلید دار اروم آدا(440 گرم)

۴۵,۰۰۰ ریال ۳۹,۵۰۰ ریال

کنسرو ذرت شیرین دلپذیر (400 گرم )

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۲۴,۵۰۰ ریال

کنسرو ذرت شیرین یک و یک (370 گرم)

۱۸۵,۰۰۰ ریال ۱۵۲,۰۰۰ ریال

کنسرو بادمجان تنوری صادق(370 گرم)

۶۵,۰۰۰ ریال ۵۷,۸۰۰ ریال

کنسرو لوبیا چیتی شاهکار(380 گرم)

۶۲,۰۰۰ ریال ۴۷,۷۰۰ ریال

کنسرو بادمجان تک(380 گرم)

۶۰,۰۰۰ ریال ۵۷,۷۵۰ ریال

کنسرو خوراک بادمجان بهروز(380 گرم)

۹۵,۰۰۰ ریال ۶۷,۰۰۰ ریال

کنسرو لوبیا چیتی بهروز(420 گرم)

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۸۴,۳۰۰ ریال

کنسرو لوبیا و قارچ کلید دار اروم آدا(450 گرم)

۱۰۹,۵۰۰ ریال ۹۸,۳۰۰ ریال

کنسرو لوبیا کلید دار اروم آدا(440 گرم)

۸۸,۰۰۰ ریال ۷۸,۹۰۰ ریال

کنسرو ذرت کلید دار اروم آدا(440 گرم)

۱۵۹,۵۰۰ ریال ۱۴۹,۲۰۰ ریال

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ یک ویک (400 گرم)

۱۲۵,۰۰۰ ریال ۱۱۳,۴۰۰ ریال

کنسرو لوبیا چیتی یک ویک (300 گرم)

۸۷,۰۰۰ ریال ۷۲,۴۰۰ ریال

کنسرو لوبیا چیتی و قارچ مهرام (400 گرم)

۱۱۵,۰۰۰ ریال ۹۷,۳۰۰ ریال

کنسرو لوبیا چیتی زشک (400 گرم)

۷۳,۰۰۰ ریال ۵۵,۶۰۰ ریال

کنسرو ذرت شیرین زشک (400 گرم)

۸۰,۰۰۰ ریال ۷۲,۹۰۰ ریال

کنسرو لوبیا چیتی دلپذیر (400 گرم )

۱۰۵,۰۰۰ ریال ۹۲,۴۵۰ ریال

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بهروز (410 گرم)

۱۱۸,۰۰۰ ریال ۹۴,۶۰۰ ریال