نمایش دادن همه 30 نتیجه

مشاهده فیلترها

کمپوت گیلاس یک ویک (400 گرم)

۱۷۱,۰۰۰ ریال ۱۴۹,۸۰۰ ریال

کمپوت گیلاس زشک (380 گرم)

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۷۹,۴۰۰ ریال

کمپوت گیلاس به شهد

۹۵,۰۰۰ ریال ۶۸,۹۰۰ ریال

خیارشور ویژه فله

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۶۸,۰۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

خیارشور درجه یک شاهکار(1.5 کیلوگرم)

۱۹۲,۰۰۰ ریال ۱۶۹,۵۰۰ ریال

زیتون ویژه ایرانی مهرام (670 گرم)

۲۴۵,۰۰۰ ریال ۲۲۳,۹۰۰ ریال

کمپوت هلو یک ویک (820 گرم)

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹۲,۰۰۰ ریال

کمپوت آلبالو زشک (440 گرم)

۵۸,۰۰۰ ریال ۴۷,۳۰۰ ریال

زیتون شور مهرام (670 گرم)

۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۸۴,۵۰۰ ریال

ترشی هفت بیجار (مخلوط ریز) بهروز(550 گرم)

۱۰۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۷۰۰ ریال

ترشی مخلوط درشت بهروز(550 گرم)

۱۰۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۷۰۰ ریال

کمپوت گیلاس شیشه ای اروم آدا(700 گرم)

۱۹۹,۵۰۰ ریال ۱۸۹,۹۰۰ ریال

خیارشور سوپر ویژه انوشا

۱۴۶,۰۰۰ ریال ۱۳۸,۴۰۰ ریال

کمپوت گلابی یک ویک (330 گرم)

۱۱۵,۰۰۰ ریال ۱۰۳,۹۰۰ ریال

ترشی لیته بهروز(550 گرم)

۱۰۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۷۰۰ ریال

کمپوت گیلاس قدس

۱۲۵,۰۰۰ ریال ۷۵,۰۰۰ ریال

کمپوت گلابی زشک (440 گرم)

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۸۰۰ ریال

کمپوت سیب یک ویک (370 گرم)

۶۲,۰۰۰ ریال ۵۶,۸۰۰ ریال

ترشی سیر حبه مهرام (700 گرم)

۲۲۵,۰۰۰ ریال ۱۸۱,۳۰۰ ریال

کمپوت آناناس Dole(567 گرم)

۲۵۸,۰۰۰ ریال ۲۳۲,۰۰۰ ریال

کمپوت آناناس Dole(234 گرم)

۱۵۵,۰۰۰ ریال ۱۲۴,۰۰۰ ریال

کمپوت گیلاس خرسند(350 گرم)

۱۰۲,۰۰۰ ریال ۸۴,۰۰۰ ریال

شورسالاد زیتون حامد(480 گرم)

۲۱۵,۰۰۰ ریال ۱۷۶,۹۰۰ ریال

زیتون شور درشت باهسته شورینو

۲۱۸,۰۰۰ ریال ۱۹۳,۰۰۰ ریال

ترشی سیر سفید دادفر(680 گرم)

۱۶۸,۰۰۰ ریال ۱۲۷,۴۰۰ ریال

ترشی مخلوط انوشا

۸۷,۰۰۰ ریال ۷۳,۴۰۰ ریال

ترشی فلفل سبز بابا قدرت(700 گرم)

۱۴۰,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۶۰۰ ریال

کمپوت اناناس یک ویک (565 گرم)

۲۲۰,۰۰۰ ریال ۲۱۲,۰۰۰ ریال

زیتون شور یک ویک (670 گرم)

۲۹۰,۰۰۰ ریال ۲۴۴,۰۰۰ ریال

ترشی مخلوط خرد شده ریز مهرام (660 گرم)

۱۱۰,۰۰۰ ریال ۹۸,۴۰۰ ریال