نمایش 1–60 از 99 نتیجه

مشاهده فیلترها

نمک تصفیه شده و یددار کمند (500گرم)

۸,۵۰۰ ریال ۵,۵۰۰ ریال

نمک سپید دانه (یک کیلوگرم)

۲۵,۰۰۰ ریال ۲۳,۳۰۰ ریال

رب گوجه به یک(900 گرم)

۱۹۵,۰۰۰ ریال ۱۲۲,۴۰۰ ریال

رب گوجه یک ویک (670 گرم)

۱۴۴,۰۰۰ ریال ۱۲۴,۸۰۰ ریال

آرد سوخاری کشت سبز (300گرم)

۵۱,۰۰۰ ریال ۴۴,۹۰۰ ریال

سس کچاپ موشکی کوچک دلپذیر (454 گرم )

۸۹,۰۰۰ ریال ۷۹,۱۵۰ ریال

فلفل سیاه گلستان(90 گرم)

۱۶۹,۰۰۰ ریال ۱۵۳,۰۰۰ ریال

پودر آویشن هاتی کارا(20 گرم)

۷۵,۰۰۰ ریال ۵۲,۶۰۰ ریال

زردچوبه کشت سبز(80 گرم)

۶۰,۰۰۰ ریال ۴۸,۹۰۰ ریال

نمک سپید دانه (600 گرم)

۱۷,۰۰۰ ریال ۱۳,۵۰۰ ریال

سس کچاپ کاله(375 گرم)

۷۷,۰۰۰ ریال ۷۳,۶۰۰ ریال

رب گوجه تبرک(750 گرم)

۱۸۴,۰۰۰ ریال ۱۱۹,۲۰۰ ریال

سس فرانسوی بهروز(440 گرم)

۹۰,۰۰۰ ریال ۷۹,۶۰۰ ریال

سس خردل مهرام (300 گرم)

۶۶,۰۰۰ ریال ۶۱,۵۰۰ ریال

سس کچاپ موشکی بزرگ دلپذیر (900 گرم )

۱۲۹,۰۰۰ ریال ۱۱۲,۶۰۰ ریال

آبلیمو بهروز(510 گرم)

۱۶۲,۰۰۰ ریال ۱۴۳,۲۰۰ ریال

سس مایونز کم چرب مهرام (265 گرم)

۵۳,۰۰۰ ریال ۴۵,۶۰۰ ریال

سس مایونز مهرام (240 گرم)

۵۳,۰۰۰ ریال ۴۴,۷۰۰ ریال

سس گوجه هالوپینو مهرام (400 گرم)

۸۴,۰۰۰ ریال ۶۸,۴۰۰ ریال

سس کچاپ تند مهرام (400 گرم)

۷۹,۵۰۰ ریال ۶۸,۴۰۰ ریال

سس فرانسوی دلپذیر (450 گرم )

۸۵,۰۰۰ ریال ۷۶,۰۰۰ ریال

سرکه بالزامیک یک ویک (330 گرم)

۲۹۵,۰۰۰ ریال ۲۵۲,۸۰۰ ریال

ادویه کاری کشت سبز

۱۱۸,۰۰۰ ریال ۱۰۷,۸۰۰ ریال

زعفران استهبان طلای سرخ(یک مثقال)

۵۴۰,۰۰۰ ریال ۴۴۸,۰۰۰ ریال

زعفران اویز جهان(0.2 گرم)

۵۰,۰۰۰ ریال ۴۳,۴۰۰ ریال

چاشنی عصاره مرغ الیت

۶,۰۰۰ ریال ۴,۸۰۰ ریال

سس مایونز چیلی مهرام (300 گرم)

۷۹,۵۰۰ ریال ۷۳,۹۰۰ ریال

سس مایونز مهرام (630 گرم)

۱۲۳,۰۰۰ ریال ۱۱۴,۷۰۰ ریال

سس مایونز مهرام (300 گرم)

۷۲,۰۰۰ ریال ۶۱,۸۰۰ ریال

سس سالاد الویه مهرام (640 گرم)

۱۳۳,۰۰۰ ریال ۱۱۹,۴۰۰ ریال

سس کچاپ موشکی تند کوچک دلپذیر (454 گرم )

۸۹,۰۰۰ ریال ۷۹,۱۵۰ ریال

آبلیمو یک و یک (200 گرم)

۲۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۶۰۰ ریال

آردسوخاری هاتی کارا(300 گرم)

۸۹,۰۰۰ ریال ۸۱,۶۰۰ ریال

لیمو عمانی زرد

۸۱۵,۰۰۰ ریال ۷۳۱,۵۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

سس فلفل تند زرد گلوریا

۴۸,۰۰۰ ریال ۳۷,۸۰۰ ریال

پودر دارچین گلستان(75 گرم)

۸۹,۰۰۰ ریال ۸۳,۰۰۰ ریال

پودر سیر کشت سبز(100 گرم)

۸۵,۰۰۰ ریال ۷۷,۹۵۰ ریال

پودر زیره کشت سبز(80 گرم)

۱۳۵,۰۰۰ ریال ۱۲۶,۸۰۰ ریال

سس هزارجزیره پت کاله(450 گرم)

۸۹,۰۰۰ ریال ۸۲,۸۰۰ ریال

سس سیر دلپذیر(284 گرم)

۵۵,۰۰۰ ریال ۴۹,۶۰۰ ریال

سس مایونز تندباچربی کاهش یافته بهروز(485 گرم)

۹۱,۰۰۰ ریال ۷۶,۵۰۰ ریال

سس مایونز کم چرب مهرام (460 گرم)

۹۴,۰۰۰ ریال ۸۱,۰۰۰ ریال

سس هزار جزیره مهرام (450 گرم)

۸۳,۰۰۰ ریال ۶۹,۴۰۰ ریال

سس کوکتل مهرام (300 گرم)

۵۵,۰۰۰ ریال ۴۹,۷۰۰ ریال

سس فلفل و سیر تای مهرام (300 گرم)

۶۰,۰۰۰ ریال ۵۶,۴۰۰ ریال

سس فرانسوری مهرام (440 گرم)

۸۳,۰۰۰ ریال ۶۴,۵۰۰ ریال

سس رنچ مهرام (430 گرم)

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۳,۹۰۰ ریال

سس هزار جزیره دلپذیر (450 گرم )

۹۵,۰۰۰ ریال ۸۴,۹۰۰ ریال

سس مایونز کم چرب دلپذیر (460 گرم )

۸۰,۰۰۰ ریال ۶۹,۸۰۰ ریال

سس سالاد رنچ دلپذیر (450 گرم )

۹۰,۰۰۰ ریال ۷۹,۸۰۰ ریال

سس مایونز تبرک (900 گرم)

۱۱۵,۰۰۰ ریال ۱۰۴,۳۰۰ ریال

سرکه سیب یک ویک (330 گرم)

۷۱,۰۰۰ ریال ۶۹,۵۰۰ ریال

رب گوجه زشک (800 گرم)

۱۸۴,۰۰۰ ریال ۱۲۲,۰۰۰ ریال

آبلیمو یک و یک (320 گرم)

۱۷۷,۰۰۰ ریال ۱۶۴,۳۰۰ ریال

آبلیمو یک ویک (280 گرم)

۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۲۴,۹۰۰ ریال

سس کچاپ تند نمکین(380 گرم)

۷۱,۰۰۰ ریال ۶۳,۵۰۰ ریال

لیمو عمانی سیاه

۷۸۰,۰۰۰ ریال ۶۷۴,۰۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

چاشنی مرغ و ماهی گلستان(90 گرم)

۱۳۸,۰۰۰ ریال ۱۱۱,۵۰۰ ریال

چاشنی پلو زعفرانی گلستان

۱۷۹,۰۰۰ ریال ۱۴۴,۸۰۰ ریال

پودر سیر خشک گلستان(80 گرم)

۱۱۵,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۴۲۰ ریال