نمایش دادن همه 48 نتیجه

مشاهده فیلترها

تخم مرغ پارس نی ریز

۸,۵۰۰ ریال ۷,۵۰۰ ریال

پنیر پیتزا کیلویی دانمارکی کاله

۳۷۵,۰۰۰ ریال ۳۲۲,۴۰۰ ریال

پنیر پیتزا میکس فله دیار (1 کیلوگرم)

۳۴۵,۰۰۰ ریال ۲۹۵,۶۰۰ ریال

ناگت مرغ70 درصد شام شام (450 گرم)

۲۶۱,۰۰۰ ریال ۱۹۴,۹۰۰ ریال

همبرگر ممتاز60درصد شام شام (500 گرم)

۱۸۷,۰۰۰ ریال ۱۴۲,۰۰۰ ریال

همبرگر معمولی30 درصد تحسین (500 گرم)

۵۷,۰۰۰ ریال ۵۲,۷۰۰ ریال

سوسیس مخصوص 55 درصد دمس (1 کیلوگرم)

۳۴۴,۶۰۰ ریال ۲۹۵,۹۰۰ ریال

کباب لقمه مخصوص70 درصد دمس (600 گرم)

۱۹۱,۰۰۰ ریال ۱۷۸,۳۰۰ ریال

سوسیس هات داگ70درصد دمس (1 کیلوگرم)

۴۶۳,۴۰۰ ریال ۴۰۴,۰۰۰ ریال

گوشت بلدرچین

۳۸۰,۰۰۰ ریال ۳۱۷,۰۰۰ ریال

گوشت چرخی مخلوط منجمد دمس (400 گرم)

۲۹۲,۰۰۰ ریال ۲۴۰,۶۰۰ ریال

همبرگر هلندی فیله کاله(500 گرم)

۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰۶,۴۰۰ ریال

سوسیس آلمانی40درصد تحسین (1 کیلوگرم)

۱۴۸,۰۰۰ ریال ۱۱۶,۲۰۰ ریال

همبرگر مخصوص60 درصد دمس (500 گرم)

۲۱۱,۸۰۰ ریال ۱۵۷,۹۰۰ ریال

ناگت مرغ70 درصد شام شام (250 گرم)

۱۵۱,۰۰۰ ریال ۱۱۲,۷۰۰ ریال

ماهی چنگو دلفین سفید (600 گرم)

۳۷۰,۰۰۰ ریال ۳۳۸,۰۰۰ ریال

کالباس هلندی کاله کیلویی

۱۶۲,۰۰۰ ریال ۱۲۹,۸۰۰ ریال (هر گیلوگرم)

کالباس هلندی 60 درصد کاله (1 کیلوگرم)

۱۶۲,۰۰۰ ریال ۱۱۹,۸۰۰ ریال

سوسیس مخصوص60 درصد شام شام (1 کیلوگرم)

۲۹۸,۰۰۰ ریال ۲۵۳,۶۶۸ ریال

سوسیس کوکتل پنیری 55درصد شام شام کیلویی

۳۷۸,۰۰۰ ریال ۳۳۳,۸۱۶ ریال

سوسیس کوکتل55 درصد تحسین (1 کیلوگرم)

۱۶۴,۰۰۰ ریال ۱۲۱,۵۰۰ ریال

سوسیس آلمانی40درصد دمس (1 کیلوگرم)

۲۸۸,۴۰۰ ریال ۲۲۲,۸۰۰ ریال

سوسیس آلمانی40درصد شام شام (1 کیلوگرم)

۲۲۵,۰۰۰ ریال ۱۷۹,۴۷۱ ریال

جوجه کباب زعفرانی کاله

۳۵۵,۰۰۰ ریال ۳۳۸,۶۰۰ ریال

کالباس خشک تیکه ای

۰ ریال

پودر ماهی و میگو جعبه ای برتر(200 گرم)

۸۵,۰۰۰ ریال ۷۴,۰۰۰ ریال

همبرگر ممعمولی30درصد شام شام (500 گرم)

۹۷,۰۰۰ ریال ۷۲,۶۰۰ ریال

همبرگر ممعمولی30درصد حیران (500 گرم)

۹۲,۰۰۰ ریال ۵۶,۸۰۰ ریال

همبرگر ممتاز60درصد حیران (500 گرم)

۱۹۵,۰۰۰ ریال ۱۳۶,۴۰۰ ریال

میگو فیله رگ زده دلفین سفید (400 گرم)

۴۵۵,۰۰۰ ریال ۴۰۸,۸۰۰ ریال

ماهی گالت دلفین سفید (500 گرم)

۳۲۵,۰۰۰ ریال ۲۹۱,۵۰۰ ریال

ماهی تیلاپیلا فیله دلفین سفید (500 گرم)

۳۸۰,۰۰۰ ریال ۳۳۸,۰۰۰ ریال

گوشت چرخی گوشت گوساله نامور (350 گرم)

۲۲۵,۰۰۰ ریال ۱۹۴,۶۰۰ ریال

کباب لقمه ممتاز 70 درصد شام شام (600 گرم)

۱۸۹,۰۰۰ ریال ۱۴۲,۳۰۰ ریال

کباب لقمه ممتاز 70 درصد حیران (600 گرم)

۱۹۵,۰۰۰ ریال ۱۳۶,۷۰۰ ریال

کباب لقمه معمولی30 درصد حیران (500 گرم)

۹۲,۰۰۰ ریال ۵۶,۸۰۰ ریال

کباب لقمه معمولی 30 درصد شام شام (500 گرم)

۱۱۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۴۰۰ ریال

کباب لقمه معمولی 30 درصد دمس (500 گرم)

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱۲,۸۰۰ ریال

کالباس مرغ و قارچ 55 درصد شام شام (1 کیلوگرم)

۳۸۵,۰۰۰ ریال ۳۴۲,۰۰۰ ریال

کالباس مارتا 40 درصد شام شام (1 کیلوگرم)

۲۶۸,۰۰۰ ریال ۲۲۳,۲۳۴ ریال

کالباس مارتا 40 درصد تحسین (1 کیلوگرم)

۱۹۴,۰۰۰ ریال ۱۳۲,۰۰۰ ریال

کالباس خشک 60درصد شام شام (1 کیلوگرم)

۳۹۸,۰۰۰ ریال ۳۴۲,۴۰۰ ریال

کالباس خشک 60 درصد تحسین (1 کیلوگرم)

۲۰۸,۰۰۰ ریال ۱۷۲,۰۰۰ ریال

کالباس خشک 60 درصد دمس (1 کیلوگرم)

۴۸۸,۰۰۰ ریال ۴۰۷,۰۰۰ ریال

سوسیس هات داگ55درصد شام شام (1 کیلوگرم)

۲۴۸,۰۰۰ ریال ۱۸۱,۷۲۰ ریال

سوسیس ویژه70درصد دمس (1 کیلوگرم)

۴۱۰,۰۰۰ ریال ۳۴۶,۰۰۰ ریال

سوسیس مخصوص60 درصد شام شام ( )

۲۷۶,۰۰۰ ریال ۲۳۱,۸۰۰ ریال

سوسیس آلمانی شروع کیلویی تحسین (1 کیلوگرم)

۱۰۷,۵۰۰ ریال ۷۱,۳۰۰ ریال