نمایش دادن همه 55 نتیجه

مشاهده فیلترها

کره پاستوریزه میهن (15 گرم)

۹,۰۰۰ ریال ۷,۳۵۰ ریال

کره پاستوریزه ارژن (20 گرم)

۲۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۹۰۰ ریال

کره پاستوریزه میهن (50 گرم)

۲۳,۰۰۰ ریال ۲۲,۴۰۰ ریال

کره پاستوریزه میهن (20 گرم)

۱۳,۰۰۰ ریال ۹,۵۰۰ ریال

کشک ویژه پانل(250 گرم)

۵۵,۰۰۰ ریال ۴۹,۸۰۰ ریال

خامه جلد بلند پگاه(200 میلی)

۶۵,۰۰۰ ریال ۵۹,۵۰۰ ریال

پنیر یواف سفید پگاه(300 گرم)

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۷,۴۰۰ ریال

پنیر پگاه 300گرم

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۷,۴۰۰ ریال

ماست موسیر پانل(250 گرم)

۵۰,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال

پنیر پیتزا کیلویی دانمارکی کاله

۳۷۵,۰۰۰ ریال ۳۲۲,۴۰۰ ریال

پنیر پیتزا میکس فله دیار (1 کیلوگرم)

۳۴۵,۰۰۰ ریال ۲۹۵,۶۰۰ ریال

خامه شکلاتی رامک (100 گرم)

۳۵,۰۰۰ ریال ۳۳,۳۰۰ ریال

ماست خامه ای9 درصد پانل(900 گرم)

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۱,۶۰۰ ریال

شیر پاکتی پانل

۳۲,۰۰۰ ریال ۲۹,۸۰۰ ریال

پنیر لبنه آپادا ۳۰۰ گرم

۸۳,۰۰۰ ریال ۷۶,۴۰۰ ریال

پنیر لاکتیکی زیارت پگاه (280 گرم)

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۶,۸۰۰ ریال

پنیر سفید تتراپک باف پگاه (210 گرم)

۵۸,۰۰۰ ریال ۵۵,۹۰۰ ریال

شیر کم چرب عالیس (1 لیتر)

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۳۰۰ ریال

کره پاستوریزه کاله (15 گرم)

۱۰,۰۰۰ ریال ۸,۸۰۰ ریال

کشک ویژه پانل(400 گرم)

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۴,۵۰۰ ریال

پنیر سفید میهن(520 گرم)

۱۳۲,۰۰۰ ریال ۱۲۵,۸۰۰ ریال

کشک رامک(250 گرم)

۴۵,۰۰۰ ریال ۴۳,۲۰۰ ریال

ماست پروبیوتیک ۳٪ آپادا(900 گرم)

۸۰,۰۰۰ ریال ۷۳,۸۰۰ ریال

پنیرروزانه 515گرم

۱۴۹,۰۰۰ ریال ۱۴۶,۶۰۰ ریال

شیر پر چرب کاله (200 میلی لیتر)

۲۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ ریال

پنیر دانمارکی پگاه (210 گرم)

۵۸,۰۰۰ ریال ۵۵,۹۰۰ ریال

ماست پرچرب پانل(500 گرم)

۴۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۹۰۰ ریال

پنیر خامه ای گردویی رامک(200 گرم)

۸۰,۰۰۰ ریال ۷۶,۸۰۰ ریال

ماست شیرازی کم چرب آپادا(1.5 کیلوگرم)

۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۴۵,۸۰۰ ریال

شیرکاکائو 36عددی میهن(200 میلی لیتر)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۳,۵۰۰ ریال

خامه عسلی رامک(100 گرم)

۳۵,۰۰۰ ریال ۳۳,۳۰۰ ریال

شیر هویج استریل پگاه(200 میلی)

۳۰,۰۰۰ ریال ۲۸,۹۰۰ ریال

خامه استریل رامک(200 میلی گرم)

۶۵,۰۰۰ ریال ۶۲,۵۰۰ ریال

پنیر یو اف شهری لیوانی پگاه

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۶,۸۰۰ ریال

پنیر دانمارکی باف پگاه (520 گرم)

۱۴۵,۰۰۰ ریال ۱۳۴,۹۰۰ ریال

شیر کاکائو منشوری کاله(1 لیتر)

۸۰,۰۰۰ ریال ۷۷,۸۰۰ ریال

پنیر لبنه کاله(200 گرم)

۶۵,۰۰۰ ریال ۶۲,۳۰۰ ریال

خامه صبحانه رامک (100 گرم)

۳۵,۰۰۰ ریال ۳۳,۳۰۰ ریال

خامه کاکائو پگاه(200 میلی)

۶۵,۰۰۰ ریال ۶۲,۶۰۰ ریال

پنیر نسبتا چرب رامک(520 گرم)

۱۳۲,۰۰۰ ریال ۱۲۶,۲۰۰ ریال

پنیر لیقوان کیلویی

۸۹۸,۰۰۰ ریال ۸۱۳,۲۰۰ ریال (هر گیلوگرم)

پنیر فله بصیر

۱۸۵,۰۰۰ ریال ۱۶۷,۲۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

شیر کم چرب عالیس(200 میلی گرم)

۲۸,۰۰۰ ریال ۲۵,۹۰۰ ریال

پنیر باف دانمارکی پگاه(520 گرم)

۱۳۲,۰۰۰ ریال ۱۲۷,۵۰۰ ریال

ماست سون 2.5% کاله (1500 گرم)

۱۸۹,۰۰۰ ریال ۱۷۹,۶۰۰ ریال

کره پاستوریزه میهن (10 گرم)

۶,۰۰۰ ریال ۵,۲۹۰ ریال

شیرخرما میهن(200 میلی گرم)

۲۵,۰۰۰ ریال ۲۲,۵۰۰ ریال

شیر طالبی غنی شده کاله(200 میلی گرم)

۲۵,۰۰۰ ریال ۲۲,۴۰۰ ریال

پنیر لبنه کاله(200 گرم)

۵۸,۰۰۰ ریال ۵۴,۸۰۰ ریال

شیر خشک عسلی نیدو(400 گرم)

۸۵۰,۰۰۰ ریال ۷۲۳,۰۰۰ ریال

شیر استریل آپادا(200 میلی لیتر)

۲۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۹۰۰ ریال

ماست سون کاله (900 گرم)

۱۰۹,۰۰۰ ریال ۱۰۳,۶۰۰ ریال

ماست سون 5% کاله (500 گرم)

۶۱,۰۰۰ ریال ۵۸,۰۰۰ ریال

شیر کم چرب غنی شده کاله (200 میلی لیتر)

۲۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۵۰۰ ریال

پنیر سفید ایرانی پگاه (100 گرم)

۲۵,۰۰۰ ریال ۲۳,۸۰۰ ریال